Razvoj v vseh kulturnih okoljih je potekal tako, da je dal prednost analitičnemu umu. Posledično so prišle v pozabo stvari, ki so nekoč veljale za samoumevno. Prve omembe življenjske energije srečamo v Vedah, ki so temelj indijske filozofije (okrog 1.500 pr. n. š.)

Energija je sestavni del človekovega telesa, če se tega zavedamo ali ne.
Življenjska energija, bioenergija, či, ki, prana, kozmična energija so različna poimenovanja za energijo, ki je bistvena sestavina vsega živega. Vse v stvarstvu je sestavljeno iz energije, ki vibrira na različnih frekvencah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *